Genkend borgeren med autisme

Webinar til kommuner
BOOK WEBINARINFORMATION

Specialisterne har mangeårig erfaring med at rådgive virksomheder og forvaltninger i, hvordan de opdager og imødekommer borgere med en autismediagnose, så de med konkrete værktøjer kan hjælpe dem i beskæftigelse.

Det gør vi blandt andet gennem dette webinar, hvor vi henover 3 gange á 1,5 time vil give jer indsigt i, hvordan man genkender en autist og med få, enkle midler hjælper dem til at fastholde en plads på arbejdsmarkedet.

1. webinar

 • Hvem er Specialisterne
 • Hvad er autisme
 • Typiske kendetegn og udfordringer hos mennesker med autisme

2. webinar

 • Autismefordele
 • Strategier og værktøjer i mødet med autismen
 • Hensyn i forhold til nye tiltag

3. webinar

 • Diskussionsrunde: jeres udfordringer i mødet med autismen
 • Afsæt i jeres arbejdssituation og i konkrete cases
 • Feedback

Det er Specialisternes erfaring, at en del borgere udenfor arbejdsmarkedet har kvalifikationer, der efterspørges af virksomheder. Ofte er det borgere med mange afbrudte praktikforløb bag sig samt flere sygemeldinger som følge af stress, depression og angst.

Mange borgere med autisme fortæller os, at de oplever at falde mellem to stole i beskæftigelsessystemet. Disse borgere har gode faglige kvalifikationer og en usynlig diagnose – en kombination, der ofte medfører en afklaring på ordinære vilkår i praktikker eller ressourceforløb uden tilstrækkelig opmærksomhed på deres særlige behov.

Mange fortæller, at de ikke er gode til at gøre opmærksom på deres særlige udfordringer og evner. De trækker sig, bliver usynlige for systemet og opfordres som konsekvens til at søge ordinære jobs på ordinære vilkår.

Det er Specialisternes vurdering, at det kun meget sjældent er muligt for et menneske med autisme at honorere de gængse krav, og hvis de i en periode formår det, ender det ofte med en stress sygemelding og et langt forløb på overførselsindkomst.

Ofte er der signaler meget tidligt i deres forløb, som indikerer, at personen har særlige udfordringer, der knytter sig til autisme. Hvis disse signaler opdages tidligt samtidig med, at den rette viden og handlekraft er til stede i forvaltningen, er der til gengæld gode chancer for at imødekomme borgerens behov og derigennem hjælpe dem til varig beskæftigelse uden lange fraværsperioder og forringelse af livskvalitet til følge.

Specialisterne tilbyder forvaltninger – på tværs af faggrupper – vejledning, inspiration og mere viden om, hvordan man i højere grad imødekommer denne særlige gruppe af borgere med en autismediagnose.

Vi tilbyder vejledning i signaler, der bør give anledning til opmærksomhed samt konkrete værktøjer og handlinger, der gør det muligt at opdage borgerens særlige udfordringer tidligt i et forløb. Det gælder også borgere, der endnu ikke er diagnosticeret i det psykiatriske system, men mærker følgerne af autisme i deres hverdag.

Det er vores erfaring, at mange borgere med autisme først udredes efter, at de har opgivet at få et arbejde eller færdiggøre en uddannelse. Ofte er de midt i trediverne eller fyrrerne, før udredningsarbejdet igangsættes. Mange af disse mennesker kan spottes og hjælpes langt før med få, konkrete værktøjer.

Specialisterne får jævnligt tilbagemeldinger fra borgere, der netop har fået den rette hjælp og støtte og med få justeringer på deres arbejdsplads eller i deres praktik har fået et markant bedre fremmøde og er i stand til at honorere virksomhedens krav. Samtidig har de mindre kontakt med sundhedssystemet og ikke mindst en langt bedre livskvalitet.

Information 

 • 3 online webinarer á 1,5 times varighed (5 min. intro, 45 min. oplæg, 15 min. pause/summen, 20 minutters spørgsmål/svar og 5 minutters afrunding).
 • De 3 webinarer afholdes af Thomas Sørensen og Tue Lundøer, som til daglig er ansvarlig for
 • psykoedukation hos Specialisterne.
 • Der er ingen begrænsning på antal deltagere til de 3 webinar.
 • Prisen for alle 3 webinar er 5000 kr. + moms.

book webinar

Ønsker din arbejdsplads at booke de 3 webinarer, så udfyld formularen med navn, email, telefonnummer og besked. Thomas kontakter dig for nærmere aftale.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Kompetenceudvikler